Risevandværk

         
        Takstblad for  Rise Vandværk a.m.b.a. 2023  
Rise Vandværk a.m.b.a.   www.risevandvaerk.dk  
Vandværksvej 3        
6230 Rødekro    risevandvaerk@gmail.com  
         
Driftsbidrag     Excl. Moms Incl. moms  
Fast årligt bidrag pr. bolig  kr. 500,00           625,00 kr.  
Fast årlig målerbidrag pr. bolig kr. 100,00           125,00 kr.  
Driftsbidrag  pr. m3 kr. 3,25                4,06 kr.  
Statsafgift af ledningført vand pr. m3 (Vandskat)) kr. 6,37                7,96 kr.  
             
         
Anlægsbidrag    Excl. Moms Incl. moms  
Enfamiliehus/Lejlighed egen måler        
Pr boligenhed 0 - 500 m3/år                10.100,00 kr.     12.625,00 kr.  
Øvrige boligenheder 501 - 2000 m3/år +10%                11.110,00 kr.     13.887,50 kr.  
Øvrige boligenheder 2001 -  5000 m3/år +20%                12.120,00 kr.     15.150,00 kr.  
Øvrige boligenheder 5001 -  10000 m3/år +30%                13.130,00 kr.     16.412,50 kr.  
Forsyningsbidrag i byzone                  7.250,00 kr.       9.062,50 kr.  
Forsyningsbidrag Landcone                21.000,00 kr.     26.250,00 kr.  
         
Ovennævnte tilslutningsafgift gælder kun hvor ejendommen    
har face til vandværkets nuværende forsyningsanlæg      
I erhvervsområder betales ikkeforsyningsledningsbidrag.  Byggmodningsforetagendet betaler i stedet
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragerne til hovedanlæg og stikledning
betales af grundejer ved tilslutning        
         
Forbrug over 10.000 m3 fasrlægges efter forhandling og godkendelse af kumonalbestyrelsen  
         
Kantakt vandværket ved vandspil fra skjult ledning, hvordet eventuelt vil være muligt at få refusion af
afgift for ledningsført vand(ststsafgift, vandskat) og afgift til vandværket jfr.gældendelovgivning
         
Ny Byggeri   Excl. Moms Incl. moms  
Aafregnes Efter måler fra byggeriets start pr. m3                        10,24 kr.             12,80 kr.  
Administration af byggevand afregnes med                      250,00 kr.           312,50 kr.  
         
Gebyrer   Excl. Moms Incl. moms  
Rykkerskrivelse ved manglende betaling                      100,00 kr.  Momsfri   
Gebyr for at lukke for vandet                      500,00 kr.           625,00 kr.  
Åbnings og lukkegebyr Excl.faktiske omkostninger                  1.000,00 kr.       1.250,00 kr.  
Brydning af plombering                  1.000,00 kr.  momsfri   
Målerkontrol som betales af forbruger                   1.500,00 kr.       1.875,00 kr.