Risevandværk

 Rise Vandværk kører rundt i området for at indhente oplysninger om forbruget på vandmåler. Vi aflæser målerne ved årsskiftet.

Vi sender også forbruget til Arwos til beregning af spillevandsafgift, som også opkræver Vandværkets regning på vand

NB: Ud over ovennævnte fordele hvor vi løbende kan beregne og har kontrol med vores vandspild, vi får også oplysninger om hvis der er en formodning om vandspild hos en enkelt forbruger og ligeledes har en forbruger fået en alarm på at de måske havde et ledningsbrud i huset, hvilket efterfølgende desværre viste sig at være korrekt.

 Vandspild er dyrt så det er vigtig at være på forkant!

Det er forbrugeren der skal holde øje med vanduret og forbruget.

Vandværket hefter ikke for spild efter vanduret