Risevandværk

GeneralforsamlingGeneralforsamling 2024

Onsdag 13 Marts kl. 19,30


Husk at indsende forslag senest den 15 Februar

 

Tilmelding til Generalforsamlingen via

 E-mail: risevandvaerk@gmail.com 

eller tilmelding til én fra bestyrelsen senest den 10 marts 2024

Tilmelding kan afleveres på én af disse adresser eller på telefon.

 1. Rugmarken 14     -   Leif Olsen 52 37 92 30
 2. Rugmarken 13     -   Gunnar Hansen 21 96 20 52
 3. Hærvejen 96        -   Thomas Matthiasen 60 48 58 81
 4. Fællesgade 20          Jørgen Skau Bjerregaard 40 36 15 77
 5. Rise Bygade 24        Peter Lundgaard 23 61 12 51

 

Eller mail: guha@bbsyd.dk

 

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal

ifølge vedtægterne være afleveret til  bestyrelsen senest den 15 Februar

 

Rise vandværk afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 13 Marts 2024 kl. 19.30 på Rise Parken mødelokale i Midtbygården

 (via hovedindgangen) med følgende dagsorden.

            

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Budget forelægges til godkendelse.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. På valg er Peter Lundgård modtager Genvalg
 8. Valg af suppleant til bestyrelse
 9. Valg af revisor: Henrik Andreasen modtager valg
 10. Valg af revisorsuplant:
 11. Eventuelt:

  

Vandværket er vært 2 stk. smørrebrød samt øl og vand

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen