Risevandværk

Generalforsamling


Generalforsamling 2023


Husk at indsende forslag senest den 15 Februar

Tilmelding til Generalforsamlingen via E-mail: risevandvaerk@gmail.com eller aflevering af denne tilmelding til én fra bestyrelsen senest den 7 marts 2023

Tilmelding kan afleveres på én af disse adresser eller på telefon.

 1. Rise Bygade 46    -   Karin Bundesen 29 93 21 64
 2. Rugmarken 14     -   Leif Olsen 52 37 92 30
 3. Rugmarken 13     -   Gunnar Hansen 21 96 20 52
 4. Hærvejen 96        -   Thomas Matthiasen 60 48 58 81
 5. Fællesgade 20          Jørgen Skau Bjerregaard 40 36 15 77
 6. Eller mail guha@bbsyd.dkForslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være afleveret til  bestyrelsen senest den 15 Februar

Rise vandværk afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 14 Marts 2023 kl. 19.00 på Rise Parken mødelokale i Midtbygården (via hovedindgangen) med følgende dagsorden

             Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Budget forelægges til godkendelse.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Leif Olsen og Gunnar Hansen begge modtager genvalg

             7.    Valg af suppleant. Jørgen Petersen modtager ikke genvalg

              8.    Valg Revisor og revisorsuppleant.

                    På Valg er Bo Mortensen modtager genvalg

                     Suppleant Vagn Hansen                                                           

              9.    Eventuelt.

Vandværket er vært 2 stk. smørrebrød samt øl og vand

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen