Kontakt til Rise Vandværk

 

Generalforsamling i Rise Vandværk

Tilmelding til Generalforsamlingen via E-mail: risevandvaerk@gmail.com eller aflevering af denne tilmelding til én fra bestyrelsen senest den 23 Juni

 

Vi har ikke dit rigtige mobil nr. eller mail  så du må gerne sende en SMS til 21962052 eller Mail guha@bbsyd.dk

 

Antal

Navn

Adresse

 

 

 

Tilmelding kan afleveres på én af disse adresser:

v  Rise Bygade 46    -   Karin Bundesen 29 93 21 64

v  Rugmarken 14     -   Leif Olsen 52 37 92 30

v  Rugmarken 13     -   Gunnar Hansen 21 96 20 52

v  Hærvejen 96        -   Thomas Matthiasen 60 48 58 81

v  Fællesgade 20          Jørgen Skau Bjerregård 40 36 15 77

v  Eller mail guha@bbsyd.dk

------Klip----------------------------------Klip-----------------------------Klip-------------------------Klip---- 

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være afleveret til  bestyrelsen senest den 14 Juni

 

Rise vandværk afholder ordinær generalforsamling Mandag den 28 Juni 2021 kl. 19.30  på Rise Parken mødelokale i Midtbygården (via hovedindgangen) med følgende dagsorden

             Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  1. Bestyrelsens beretning
  2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  3. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Karin Bundesen modtager genvalg

             7.    Valg af suppleant. Jørgen Petersen modtager genvalg

              8.    Valg Revisor og revisorsuppleant.

                    På Valg er Bo Mortensen Modtager genvalg

                     Suplant Vagn Hansen                                                                

              9.    Eventuelt.

Vandværket er vært 2 stk. smørrebrød  samt øl og vand 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen