Vandværkets cvr.nr. 3250 5503

Bank Sydbank Åbenrå

Konto nr. Reg. 7910 Konto nr. 2013137

Mail:risevandvaerk@gmail.com

Kasserer: Gunnar Hansen Mail:guha@bbsyd.dk  tlf. 21962052