Krav til installation af vandmåler

 

Vanduret skal være let tilgængelig og der skal være monteret en hane både før og efter vanduret.

 

 

Nye brugere:

Vanduret rekvireres på e-mail risevandvaerk@gmail.com og monteres umiddelbart efter at installationen er ført ind i huset.