Information

Vandværket

Rise Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar, der ejes og drives af forbrugerne. Der er knyttet 2 boringer til vandværket, der begge er placeret på vandværksgrundene. Den ene boring anvendes udelukkende til skylning af filtrene og den anden boring anvendes udelukkende til produktion af vand.

Rise Vandværk har i 2012 fået en ny 30 års vandindvindings tilladelse på 60.000 m3 vand pr. år, men kan producere væsentlige mere.

Vandbehandlingen inkl. iltning mm. sker ved dobbeltfiltrering i et sæt for- og efter filtre af mærket Silhorko. Herfra pumpes vandet over i en 90 m3 rentvandstank og videre ud til forbrugeren. Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet. 

Vandanalyser

Der bliver årligt udtaget prøver til vandanalyser fra såvel vandværk og ledningsnet.

Vandets hårdhed

Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskine kan det oplyses, at vandets hårdhed er 10.0 H grader (0-4 = meget blødt, 8-12 = middel hårdt og 24-30 = meget hårdt ). 

Vandspild – en dyr fornøjelse

Vand fra Rise Vandværk er stadig billigt, og koster kun 3,25 kr. pr. kubikmeter til vandværket. Men herudover skal der betales skatter og afgifter til staten og afledningsbidrag til kloakken.  Det er derfor dyrt med en dryppende vandhane, et løbende toilet, eller et brud på et rør under gulvet. 

Hold øje med vandspild

Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt.

Gennemsnitsforbruget for en person er ca. 40 m3 om året.